Der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6,21