Det levende ordet!

09.11.2020

Det levende ordet

«Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. »

Paulus 2 brev til Timoteus 3:16-17

Jeg så et syn av sidene i en bok. Sidene i boken var skrevet med bokstaver som glødet. Da jeg kikket nærmere kunne jeg se at det var som lava eller flytende ild som beveget seg i bokstavene. Plutselig begynte lavaen å renne ut av boken, og traff føttene mine. Det var som ild som gikk fra mine ben og gjennom hele min benstruktur.

Så hører jeg en stemme som sier...

«Mitt ord er ikke skrevet med blekk, men med ånd!»

Guds ord er fylt og innåndet av hans ånd og ild. Jeg har forsøkt etter beste evne å male det jeg opplevde i dette synet.

Guds ord er som kraftige vitaminpiller som trenger gjennom hele vårt vesen når vi leser det. Det er fylt av kraft, visdom, legedom, ja hele Guds fylde.

Det er ikke rart vi får så stor motstand til å lese Guds ord.

Hvor ofte er det ikke sånn at vi blir overmannet av tretthet, tankespinn ol når vi skal lese i bibelen??

Fienden er livredd at vi skal ta til oss denne himmelske næringen, som vil bli som ild ut av vår munn når vi taler det.


«Det er Ånden som gir liv. Kjøttet gagner ingenting. De ord Jeg taler til dere, er ånd, og de er liv.»

Johannes 6:63


«Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, og lik en hammer som knuser berg?»

Jeremia 23:29

«Men da blev det i mitt hjerte som en brennende ild, innestengt i mine ben, og jeg trettet mig ut med å tåle det, men jeg maktet det ikke.»

Jeremia 20:9

Jeremia beskriver her hvordan han ikke klarer å la være å tale Guds ord, fordi det er blitt som ild innestengt i hans ben. Må også vi kjenne denne ilden, som gjør at vi bare må tale det vi har sett og hørt.

«Herre, gi oss idag en enda større hunger etter å lese ditt ord. La ditt ord bli som din ild i våre liv.»

Amen!Click here to edit...