Blås liv i dine drømmer

01.06.2020

Det første Samler-Klubb maleriet jeg malte. Det vil alltid ha en spesiell plass i mitt hjerte. 

«BLÅS LIV I DINE DRØMMER»

JUNI 2020

«Tør å gi slipp på fortidens skygger, som så ofte trekker deg ned.

Åpne de stengte luker til hjertets dype rom ..

La det legende lyset gi deg nytt liv.

Se der ligger skjulte skatter i mørkets korridor. En mild vind blåser bort det mørke slør, så Himmelske drømmer igjen får lys!

Ditt hjerte er mesterens hage, der han sine skatter har lagt. De mest deilige vekster han plantet der.

Se nå er tiden kommet med vårens varme skjær.»

«Se, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram.

Skal dere ikke kjenne det? Jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken.»

Jesaja 43:19

Budskapet til dette maleriet har jobbet i meg en stund ... Som om Gud har avdekket del for del.

Ordene som dere leste i begynnelsen ble på en måte bare lastet ned i hjertet mitt sammen med bildet.

Et dypt budskap om Mesterens lengsel etter å vise oss de skattene han har lagt ned i våre liv fra tidens begynnelse. Han er ikke oppgitt eller skuffet over vår vei i livet ... bare full av omsorg. Det opplevde jeg sterkt mens jeg malte dette maleriet. I stor omsorg og kjærlighet vil Han hjelpe oss å avdekke løyner og murer i livene våre, slik at det sanne og evige lys kan slippe inn på de dype steder.

De aller fleste går gjennom vanskelige tider i livet ... Tider som kan sette dype spor. Sorg og smerte som har grepet om hjertet med en jernklo. Bitterhet og selvforakt. Listen kan være lang.

Han har aldri forlatt deg da du var i mørket, men vandret tett med deg. Han har grått med deg i jammerdalens dyp ...

Han ønsker å fri deg ut av fortidens lenker.. Gi Ham tilgang til de dype rom ... og se Han vil gjøre alt nytt!

Våg å drømme igjen! Våg å drømme de drømmer Han har lagt ned i deg. Dine drømmer og de planer Mesteren har for ditt liv er unike og dyrebare.

Jenta jeg har malt representerer barnet i oss ... det uberørte barnet som drømmer store drømmer. Hun blåser frøkapslene ut i verden med tro, håp og kjærlighet.

Sommerfugler bruker jeg ofte i mine malerier. De symboliserer forvandling. Prosessen fra en larve til en sommerfugl kan representere Guds prosess i våre liv. I perioder i livet kan det føles som en er på puppe stadiet ... men ut av denne tilstanden vil du spre dine vakre vinger av hensikt.

Vær fri til å leve ditt liv med himmelsk hensikt! Vær fri til å drømme himmelske drømmer!

Blås liv i dine drømmer!!!