Frihet

26.08.2020

Click here to edit...

Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.
Johannes 8:36

«Dere er kalt til å leve i min frihet. Friheten kjøpte jeg dyrt ved mitt blod på korset. 

Jeg lengter etter å sette deg i frihet, fordi du er mitt dyrebare barn og jeg elsker deg høyere enn du noen gang kan forstå dybden av.

I meg har du alt og er du alt! Kom inn i frelsen idag!»

Dette bildet kom til etter at Jesus viste meg dybdene i Hans verk på korset. Fangenskap kan være på så mange plan i livet.
 Angst, frykt , dårlig selvbilde, traumer, sorg, sykdom..., listen kan være lang.

Jesus kan og vil sette oss fri fra alle fangenskap. Ingenting er for vanskelig for Ham. 
Hans verk på korset var fullkomment.