Leaning inn

10.06.2021


JUNI 2021

«Ansikt mot ansikt

Blikk mot blikk

Pust mot pust»

Dette er posisjonen du og jeg har med Jesus hver dag.

Dette er tiden for å våkne opp, eller la sløret av løyner bli løftet fra våre hjerters øyne.

Fienden har i lang tid jobbet hardt for at den storslagne sannheten om hvem vi er i Jesus ikke skulle bli avdekket. Løyner om at vi ikke får livet til som vi skulle ønsket, vi ber for lite, leser i bibelen for lite, jeg er ikke verdig, sorg og smerte osv osv....

Noen som kjenner seg igjen??

Sannheten er kjære søsken i Herren... i Jesus er vi alt og har vi alt. Det er ingenting du kan gjøre for å bli mer verdig til å komme inn i Kongenes Konges nærhet. Det er ingenting som kan skille deg fra Jesus sin kjærlighet! Jesus ønsker at du ikke bare skal vite det med forstanden din, men at hjertet ditt hviler i trygghet i Hans kjærlighet.

Da jesus døde på korset var det for å virkelig gjøre alt nytt!

Han la ned sitt liv for å vinne deg! Du i Ham og Ham i Faderen.

Den fullkomne enheten tiltenkt før denne verdens grunnvoll ble lagt.

Da jeg søkte Jesus for hva Han ønsket jeg skulle male, hva som var på Hans hjerte for deg i Samler-Klubben, var det dette bildet som kom opp.

Jeg så hvordan bruden lenet seg inn mot Jesus, og Jesus lenet seg frem mot henne. Blikkene deres smeltet, pusten ble ett og hjertene ble ett.

Han kaller oss dypt inn i nærheten med seg selv.

Vi er alltid nær, men jeg opplever Jesus ønsker vi skal bli bevist og klar over den fantastiske enheten vi har i Ham.

Min bønn er at du skal virkelig få oppleve denne enheten på en ny og sterk måte idag! La Jesus få løfte av deg alle løyner som dekker hjertet ditt, løyner som hindrer deg i å se og oppleve Ham som din sjel elsker.

Idag har du en åpen invitasjon fra Kongenes Konge til å lene deg inn til Ham som elsker deg med en evig kjærlighet.

Han lengter etter å vise deg sin kjærlighet.

Han lengter etter å sette deg fullstendig fri fra denne verdens smerter og sorger som har skadet hjertet ditt.

Du var den han hadde blikket festet på da han led døden på korset.

Du er Hans dypeste lengsel.

Han elsker deg med en evig kjærlighet!!!

Kom min kjære, kom!!!

La meg få lede deg inn i min hage, inn i min skjønnhet!

Jeg lengter etter å vise deg hvem jeg virkelig er,

og hvor dyp min kjærlighet er for deg!

Kom i dag min kjære og len deg på mitt bryst!

Du ble skap for meg og til meg!