Lysets rike

15.11.2020

«Lysets rike»

Dette maleriet har jeg virkelig kost meg med. Ideen har sin bakgrunn i et syn jeg hadde, der Jesus viste meg broer inn til Hans rike. Vi er kalt til å lage broer på hver vår unike måte, ved kunst, musikk, bøker, vitnesbyrd. Ja listen er lang, for vi har en kreativ Gud. Han ønsker at alle mennesker skal bli frelst, så mennesker kan bli fridd ut av mørkets makt og bli satt over i Hans lyse rike.

Jeg har malt sommerfugler som et bilde på den forvandlingen som foregår når vi tar imot Jesus og får del i det evige liv i Ham. Vi går over fra døden til livet.❤️

Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.

Kol 1:12-14