Nøkkelen

01.05.2021

Nøkler har altid hatt stor symbolbetydning! Ved at nøkkelen kan brukes til å låse både opp og igjen med, symboliserer den bærerens makt til å binde og til å løsgjøre. I gamle dager var det viktig at husfruen hadde hånd om nøklene. Som symbol på sin verdighet bar hun nøklene i et knippe i belte.

I Matteus 16 kan vi lese Jesu samtale med Peter:

«Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.»

Matt. 16:19

I versene før denne uttalelsen spør Jesus disiplene sine om hvem folkene sier Menneskesønnen er. Etter ulike svar, vil Jesus vite hvem disiplene sier at han er. Simon Peter uttaler: Du er Messias, den levende Guds Sønn. Jesus erklærer da at dette har ikke kjøtt og blod gitt deg forståelsen av, men min Far i himmelen. Jesus uttaler her et mysterium og en skatt: ...på denne klippen vil jeg bygge min menighet og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Krist Brud, menigheten, er som denne husfruen som har fått nøklene til huset. Hun har autoriteten til å låse opp og igjen dører i huset.

Jesus har gitt deg og meg nøklene til himmelens rike, som et tegn på at Han har åpnet «hjemmet» og sitt hjerte for oss. Et sterkt symbol på tillitt og et evigvarende forhold.

Som et profetisk symbol betyr nøkkel:

Autoritet til noe, eierskap, profetisk autoritet og kongelig autoritet

Ved flere anledninger i bønn, har Jesus gang på gang vist meg disse nøklene. Han sier til oss idag:

«Dere er ikledd min autoritet da jeg gav dere nøklene til mitt rike.

Heng nøklene i belte om livet og vandre i min autoritet.»

Gud velsigne deg!