Ønsket og villet

29.12.2020

«Ønsket og villet»

Dette maleriet har vært helt ubeskrivelig å male..

 Jeg har kjent Herrens nærvær så tett og inderlig! Som om Hans ufattelige store kjærlighet ble øst ut i mitt hjerte og over på lerretet. Du er så dyrebar, unik, spesiell, høyt elsket.. 

Min bønn er at dette maleriet vil gjenspeile Guds Faders evige kjærlighet for deg!

I salme 139:14-18 kan vi lese:

Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfullt vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem! Vil jeg telle dem, er de flere enn sand.