Røkoffer

13.03.2021

«Samler-Klubb overraskelse»

MARS 2021

«Herre, jeg kaller på deg, skynd deg til meg! Vend øret til min røst når jeg roper til deg! La min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn! La mine løftede hender gjelde som et aften-matoffer!

Salme 141:1-2

Da jeg søkte Gud for budskapet for mars så jeg en krukke i gull, røyk steg opp fra denne krukken, og jeg hørte ordene som David skrev i Salme 141.

I Johannes sin åpenbaring av Guds tronsal , så han våre bønner bli frembrakt som røkelse for Jesus, Guds Lam.

«Lammet kom bort til ham som satt på tronen, og tok boken av hans høyre hånd. Da det tok boken, falt de fire livsvesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe, og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner.»

Johannes åpenbaring

Jeg hadde selv en opplevelse av dette for ca et halvt år siden, da jeg i enighet med flere ba for mennesker som trengte Guds inngripen i sine liv.

I et syn ser jeg oss gå oppover tronsalen mot Faderen. Vi gikk skulder mot skulder og i hendene bar vi gullskåler, og en nydelig røkelse som luktet ubeskrivelig steg opp fra skålene mot tronen til Gud.

Dette var et sterkt syn som åpenbarte hva som faktisk skjer når vi ber. Det er ikke bare tomme ord ut i luften, men røkelse som stiger opp til Gud.

I Guds ord kan vi lese om den posisjonen vi har for Gud.

«Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.»

1 Pet 2:9

Gjennom lovprisning og forbønn forkynner vi Hans storhet. Det er et fantastisk nydelig privilegium å få være Hans utvalgte ætt, podet inn på vintreet av liv. Gjennom våre liv ønsker Gud å nå ut til hele verden med sin sannhet og lys.

Maleriet jeg har malt viser posisjonen i bønn, der vi kommer inn «hagen» i nærhet med vår Himmelske Far og våre bønner stiger opp som en nydelig røkelse til Guds trone.

Da jeg var ferdig med maleriet måtte jeg spørre Jesus om Han synes det var ferdig. Så hører jeg han si ..»

Du må male inn noter i lyset fra himmelen, fordi Jeg synger over mine barn!»

Jeg vil avslutte med ordene fra Sefanja 3:17

«Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd..»

Gud velsigne deg kjære medvandrer og familie i Jesus Kristus vår Herre!