Se på fuglene

27.01.2021

Vær ikke bekymret mine barn.

Jeg våker over min flokk! Jeg vil aldri svikte eller forlate en av mine dyrebare barn. Jeg oppgav alt for at du skulle vinne alt. Jeg vil styrke deg og bevare deg på alle dine veier. Se ikke til øst og vest for svar på dine problemer og behov, men løft blikket og se på meg.
Når dine øyne er festet på meg, vil ditt hjerte være lyst og fylt av fred.

Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres Far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de?

Matt 6:26