Seier

01.09.2020

Samler-Klubb overraskelsen for september.

«SEIER»

SEPTEMBER 2020

Denne månedens maleri, som jeg har valgt å kalle seier, omhandler Jesu fullbrakte verk på korset.

I Kolosserne 2:14-15 kan vi lese:

«Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.»

Han er lammet, som frivillig lot seg ofre for vår skyld. Han er løven som overvant mørket.

I bibelen er Jesus omtalt som Løven av Juda i både gamle testamentet og i det Nye testamentet.

Har du sett en løve når den skrider frem på sitt majestetiske vis? Det er et mektig syn. Øynene er fylt av en dyp ro, som om den vet den er på toppen av næringskjeden. Når løven brøler bæres lyden 9 km. Den bruker sitt brøl for å skremme inntrengere og proklamere til alle at dette er hans territorie.

Løven av Juda stamme vant en evig seier over fiendens velde. Han brøler også i ditt og mitt liv, for å fortelle fienden at vi er hans eiendel.

Dyrt kjøpt og betalt ved sitt blod på korset. Vi har en mektig beskytter og trygghet i Jesus. Snart skal han komme igjen. Snart skal det høres over hele jorden når ropet lyder: Brudgommen kommer!

«Løft opp ditt hode mitt barn! La ikke hendene synke i fortvilelse. Jeg har overvunnet verden. I meg er sannhet og lys. Jeg vil fri deg ut - bare stol på meg. Hvil i meg! Kampen er min - og min alene.

Ha et takknemlig hjerte.

Frykt ikke og se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd!

Tro ikke jeg noen gang vil svikte deg og forlate deg. Seieren er min! I meg har du seiret. I meg står du fast. Kjemp ikke dine kamper i egen styrke.

Vent på meg mitt barn - kampen er min.

Du kan hvile i stillhet og tillit til din frelser og beste venn.»