Skatt i leirkar

01.07.2020

Samler-Klubb overraskelsen for juli...

«SKATT I LEIRKAR»

JULI 2020

«Men vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraften

skal være av Gud og ikke fra oss selv.»

2 Kor. 4:7

Har du kjent på følelsen av nederlag og tilkortkommenhet? Har du følt deg mislykket og ubrukelig? Det har jeg kjent på mange ganger. En fryktelig vond og lammende følelse.

Da jeg søkte Gud for budskap og bilde for juli, dukket leirkaret opp. Jeg så et slitt kar som på ingen måte var perfekt. Men ut av denne krukken flommet et lys så sterkt og vakkert. Da hørte jeg ordene fra korinterne ....

«Dere har en skatt gjemt i leirkaret. En kraft og et lys som gjennomtrenger alt mørke. Dette er ikke av dere selv, men fordi jeg betalte prisen for å gi dere denne himmelske skatten. Min uendelige kraft fullendes i deres svakhet. Se ikke på dine feil og mangler. Se på meg!»

Dette jobbet i hjertet mitt i flere dager. Det er en ting å vite noe med hodet, men sannheten blir virksom når hjerte tar imot kunnskapen. Jeg hadde en opplevelse mens jeg satt ved kjøkkenbordet og spiste frokost..

Plutselig kjente jeg Jesu nærvær så sterkt. Han kommer helt nær meg og legger en rød kappe rundt meg. Jeg kjenner hvordan jeg forsvinner inn i denne kappen.

Følelsen av å være totalt omsluttet og trygg.

Så hører jeg Ham hviske disse ord ...

«Jeg har ikledd deg rettferdighetens kappe.»

Vi er fult ut rettferdige i Jesus. Ikke på grunn av egne prestasjoner, men pga av Hans verk på korset. Ikke på grunn av, men på tross av...

Derfor har jeg malt den røde kappen ved krukken i maleriet.

«Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg - lik brudgommen, som setter på seg en lue prektig som prestens, og lik bruden, som pryder seg med sine smykker.

For som jorden lar sine spirer skyte fram, og som en hage lar sine vekster spire, slik skal Herren Herren la rettferdighet og lovsang spire fram for alle folkenes åsyn.»

Jesaja 61:10-11

Epleblomstene symboliserer ny blomstring, en tid for å bære ny frukt. Vi er podet inn på stammen, og fra stammen strømmer liv. Liv og kraft til å bære mye frukt.

Uansett hvordan ditt kar ser ut.. slitt og sprukket... så bærer du en himmelsk kraft denne verden trenger!

Du har en skatt i leirkar!