Tidenes Fylde

09.01.2021

«Tidenes Fylde»

Ja hvor skal jeg begynne med dette maleriet??

Jeg har lyst å dele prosessen.. for dette har vært et maleri som virkelig ikke jeg hadde kontrollen på.

I jula begynte deler av bildet og forme seg.. Det har vært som et puslespill, der jeg har fått bit for bit.

I hjerte mitt ante jeg at dette er noe stort, men fikk ikke helt tak i det.

Jeg startet med delene jeg hadde, og kjente tydelig at det var ufullstendig. Søkte Jesus mye.. og nye biter falt på plass.

Igår satt jeg i stuen og studerte maleriet... og var fortsatt fylt av en følelse av at noe manglet. I tillegg var jeg usikker på hva dette maleriet egentlig handlet om.

Så opplever jeg Jesus sitte på huk ved maleriet og lager en sirkelformet bevegelse på et bestemt sted på maleriet.

Jeg var ikke helt sikker på hva han mente, men satt igang med å male det han viste. I den prosessen demret det for meg... en klokke der tallet 12 var opplyst. Jeg kjente en sitrende følelse av forventning bre seg i kroppen.. nå nærmet jeg meg en oppklaring.

Imorges hørte jeg tydelig ordene «Tidenes Fylde» flere ganger.

Jeg hadde lest disse ordene i bibelen, men var usikker på betydningen.

Dette er ordets betydning..

Den er det helt spesielle øyeblikket når tiden åpner seg - når evigheten bryter inn i tiden. I kristendommen er det ultimate kairosøyeblikket den tiden som kalles tidens fylde. Når Gud fysisk går inn i tiden i år 0 ved at han selv blir menneske - når rett og slett evigheten går inn i tiden - da blir tiden full.

I Guds ord kan vi lese:

Galaterne 4:4-7

«Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far! Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud.»

Efeserne 1:7-12

I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand, da han kunngjorde oss sin viljes mysterium*, etter sitt frie råd, som han forut fattet hos seg selv, om et frelseshushold i tidenes fylde: å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det etter hans forsett som setter alt i verk etter sin viljes råd, for at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus.

Åpenbaringen 22:13

Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.

Alt begynner og slutter med Jesus. Han ER tidens fylde!

Det er mye mer å fortelle om prosessen og opplevelsene rundt dette maleriet, men det blir for mye å skrive her. Jeg kommer til å lage en YouTube video der jeg vil fortelle hele denne utrolige reisen. Bibelversene til vil jeg også dele.

Jesus er bare fantastisk!!! Han slutter aldri å overraske meg!!!