Troens vei

28.02.2021

Dette maleriet har jeg valgt å kalle troens vei.

 En fantastisk vandring gjennom et liv som kan ta oss på fantastiske høyder og mørke dype daler. Jeg har opplevd begge sider, og jeg ønsker ved dette maleriet proklamere en sannhet jeg har erfart: Gud er ALLTID trofast!!! Gud er alltid god! Derfor kan jeg i fred og glede møte hver dag i vissheten om at Gud er alltid med meg!

Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Rom 8:31-39