Under epletreet

02.02.2021

Jeg satt med Jesus imorges og snakket om mitt siste maleri. Jeg har malt ut av temaet de vise jomfruene som var rede til brudgommen skulle komme. Lampen var tent og hun hadde kjøpt ekstra olje så ikke flammen skulle dø ut.

Imorges hører jeg disse ordene da jeg spurte Jesus om ord til bildet:

«Kom min kjære, kom under epletreet. 

La duften innta deg og vekke dine sanser til live. Kom min kjære og hvil deg i skyggen av grenene. 

Her vil jeg fylle deg til overflod så du kan leve.»

I høysangene 8 kan vi lese

Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen og støtter seg på sin elskede? - Under epletreet vekket jeg deg. Der ble din mor forløst med deg, der ble hun forløst, hun som fødte deg. Sett meg som et segl på ditt hjerte, som et segl på din arm. For sterk som døden er kjærligheten, hard som dødsriket er dens lidenskap. Dens glød er som ildens glød, en Herrens flamme. Mange vann kan ikke slokke kjærligheten, og strømmer kan ikke overskylle den.

Jesus kaller oss i denne tiden inn i sin favn, inn i sitt nærvær. Her vil vi bli gjort rede. Her vil vi kjenne aromaen av epler, som i Guds ord er beskrivelsen av Jesu pust. (Høysangen 7:8)

Kom så nær Jesus idag, at du kjenner den søte aromaen av epler.

Ønsker deg en velsignet dag under skyggen av epletreet!