Vandring

10.09.2020

Click here to edit...

Vandring

«Herren vil selv gå foran deg. Han vil være med deg. Han slipper deg ikke og svikter deg ikke. Vær ikke redd, og mist ikke motet!”»

5. Mosebok 31,8


Gud er trofast! Om alle andre skulle forlate deg, vil Gud aldri vike fra din side. Han omgir deg på alle kanter.
Det står også i Guds ord...

Kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull mor det barnet hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Se, jeg har tegnet deg i mine hender, dine murer er alltid foran meg.

Jesaja 49:15-16 Du er ALDRI forlatt av din Himmelske far! Han vil lede deg gjennom dette livet og over til det neste!
Guds rike velsignelse ber jeg over deg idag!