Isakars sønner

Syr 80 x 80
Akryl malt på lerret 

kr 7 500