Tekst til bildene

Apr 04

Brølet


Idag hørte jeg så tydelig løven av Juda brøle i min ånd! Jeg bare måtte få ned på lerretet det jeg så...

Dette maleriet har jeg malt ut fra mitt favorittsted med Jesus, der Han setter alt i riktig perspektiv for meg.

«Herre, jeg kaller på deg, skynd deg til meg! Vend øret til min røst når jeg roper til deg! La min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn! La mine løftede hender gjelde som et aften-matoffer!Salme 141:1-2
Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de...